English | 中文

当前位置: 首页 > 特色小镇 > 人居小镇 > 歌尔绿城潍坊浞河

歌尔绿城潍坊浞河

设计要素:

1.       功能复合的城市公共中心

2.       具有都市精华内容的生活服务体系

3.       连续多元的,具有户外生活内容的开放空间体系

4.       充满活力的中央公园

5.       安静的滨水漫步公园

6.       适宜步行的街道和社区

7.       多样化的产品组合及风格

Copyright © 2021 上海建筑设计有限公司